تبلیغات
ترانه باران - احساس خوشبختی
احساس خوشبختی
سه شنبه 11 آبان 1389 ساعت 02:52 ب.ظ | نوشته ‌شده به دست یک نویسنده | ( نظرات )

شاتو بریان

سعادت  مانند توپ فوتبال  است  وقتی  از ما دور می  شود  دنبال آن می دویم و وقتی  می ایستد با یك ضربه  آنرا از خود  دور می سازیم .

 مونترلان

قهرمان واقعی كسی  است  كه سبب خوشی  دیگران می گردد.


شامفور

برای اینكه بشر بتواند  در دنیا خوشبخت زندگی كند باید از قسمتی از توقعات خود بكاهد.

سیسرون

احمق  هیچوقت  سعادتمند نمی شود

ژوبر

امید جزیی از خوشبختی است

لردبایرون

خاطره یك خوشبختی  هرگز خوشبختی نخواهد بود  اما خاطره درد و رنج همیشه درد و رنج  است

منتسكیو

ما همیشه  دیگران را بیش  از  آن حدی كه خوشبختند، خوشبخت تصور می كنیم

فلوریان

برای آنكه بتوانید خوشبخت زندگی كنید اسرار خود را بهركس نگویید

لابرویر

گاه انسان  در مقابل بعضی  بدبختی ها  از خوشبختی خود احساس شرم می كند

هوراس

بندرت شخصی یافت می شود كه بگوید همه عمرش خوشبخت زیسته است

پیردانی نوس

مردم هرگز خوشبختی خود را نمی شناسند، اما  خوشبختی دیگران  همیشه دیدگان شان مجسم است .

كتاوییرنر

عده ای از مردم ،تماشاگر خوشبختی اند و طول حیاتشان صحبت  از خوشبختی  می شنوند ، اما هرگز بدون آنكه  واقعا آن را بشناسند از جهان می روند.

فرانسیس بیكن

ما باید برای خوشبخت  زیستن موقعیتهای مناسب  ایجاد  كنیم،نه اینكه  در انتظار آن باشیم

بالزاك

اساس خوشبختیهای مادی  بر  اعداد و ارقام  بنا شده است

فلیسین ماریسو

خوشبختی در این است  كه شخص  بداند كه چه می خواهد  و آنچه را آرزو دارد  مشتاقانه بخواهد.

جان كولیتر

راز موفقیت زندگی را فقط افرادی  آموخته اند كه در زندگی موفق شده اند.

پاسكال

یك زندگی  را وقتی می توان با خوشبختی  قرین دانست  كه شروعش  با عشق  شود و ختمش با جاه طلبی

توماس  آكبس

كار كنید تا به آسایش  برسید بكوشید  تا به موفقیت  نایل  شوید.

اسكاروایلد

وقتی خوشبخت هستیم همیشه  خوب جلوه می كنیم اما وقتی  خوب باشیم  همیشه  خوشبخت  نخواهیم  بود.

ساموئید

اول  صحت ، دوم جمال ، سوم ، مال ، چهارم  رفیق   اینها  پله های  نردبان  سعادت  است

ج -وانامیكر

استفاده از موفقیت های كوچكی  كه پیش  می آید  پر منفعت تر از این  است  كه بیهوده  شانس  بزرگتری  آرزو كنیم  كه شاید هرگز بدست  نیاید.

ژاك دوال

آرزو یك خوشبختی  بزرگتر ، پیوسته  ما را از  لذت  خوشبختی  كه از آن بهره مندیم  باز می دارد.

رومن رولان

خوشبختی  در این است  كه حدود  و همه چیز را بشناسیم  و به آن احترام بگذاریم.

تریستان  برنارد

برای آنكه بتوانید  با دیگران در كمال  آرامش  زندگی كنید  از آنها  جز آنچه می توانند  در راهتان  نثار كنند  چیز دیگری  نخواهید.

آندره ژید

هرگز برای  تمتع  از خوشبختی ، امروز  و فردا  مكن .

دیسرائیلی

مردم موفق امروز  كودكان جسور  دیروز  بوده اند

ژول  رومن

بدبختی  می تواند  به ما بیاموزد  كه خوشبخت باشیم

آنتوان چخوف

خوشبختی  وجود ندارد  و ما خوشبخت  نیستیم، اما  می توانیم  این حق  را به خود  دهیم  كه در آرزوی  آن باشیم

اوگاریو

خوشبختی  تنها در علم نیست ، بلكه  در طریقه  استفاده  از آن  است .

هاكسلی

راز  خوشبختی  در این است  كه كاری  را كه مجبور به انجام  آن  هستید  دوست بدارید

هانری دورلئان

وظیفه اصلی  و اساسی  كلمه  قدرت  این است  كه در  خوشبختی  بشر بكوشد.

تانری

كسی كه سعی  می كند  بطرف هدف نهایی قدم بردارد مانند مسافری  است كه شب هنگام  از كوه بالا می  رود  زمانی  كه به قله  آن رسید چندان  به ستارگان  نزدیك نیست  اما آنها  را بهتر  می بیند

فرانسیس اواتر

یكی از ناشناخته ترین  لذت ها  در زندگی  حرف زدن  با خویشتن  است .

توماس  ولف

هرگز قدر آن روزهایی كه در كمال  خوشبختی  زندگی  می كردیم نمی  دانیم ،   مگر زمانی  كه برای  همیشه  آن  ساعات  خوش  را از  دست داده باشیم.

ماسیلون

بسیاری  از آنهایی كه به ظاهر  خوشبختند در پنهانی  رنج می برند.

گوستاویولون

یكی از بهترین  طریق  خوشبخت شدن  این است  كه انسان  معتقد  باشد كه واقعا  خوشبخت است  و یا روزی  خواهد  شد .

آبدو ولیل

 خوشبختی به كسانی  روی می آورد  كه برای  خوشبخت  كردن دیگران می كوشند

آندره توریه

سعادت مثل پروانه ای  است  كه روی  برگهای  گل  بخواب رفته  باشد به مجرد اینكه  نزدیكش بروی  بالهای  خود  را باز كرده  و در فضا  پرواز  می كند.

الیوت

بزرگترین  سعادت  فرار از  فلاكت است

الثرر

خواستار سعادت دیگران بودن  بزرگترین  خوشبختی  هاست

شیللر

حسن  شهرت و نام نیك  بزرگترین سعادتهاست .

رنان

سعادت  دیگران  بخشی  مهم از خوشبختی  ماست 

موریس  مترلینگ

هنگام نیكبختی  است  كه باید  بیمناك بود.هیچ چیز  تهدید آمیز تر از  سعادت نیست


مردان بلند نام و با افتخار هرگز نمی میرند زیرا كه گوهرشان قلوب نسل های آینده است . توسیدیدبدن ایستگاه روان نیست. بدن هدیه و ابزار روان است . ارد بزرگمردان شجاع فرصت می آفرینند ترسوها و ضعفا منتظر فرصت می نشینند . گوتهمرد خشمگین پر از زهر است و زندگی را زهرآگین می كند . كنفوسیوسبسیاری از ستیز ها ، برآیند دردها و گریه های دوران خردسالی ست . ارد بزرگمرد عاقل كسی است كه كم گوید و زیاد شنود . سقراطمرد اصیل اگر ذلیل بشود رذیل نمی شود . رومن رولانمرد كامل آن است كه دشمنان از او در امان زیست كنند نه آن كه دوستان از او هراسان باشند . سقراطرهایی و آزادی ، برآیند پرستش خرد است و دانایی . ارد بزرگعلم از خطا مبراست و لكن علما همواره خطا می كنند. آناتول فرانسعلم بدون تكامل اخلاقی خطرناك و نابود كننده است . هالی تربونگسستن دو همسر می تواند خاندانی را از هم بپاشد . ارد بزرگخوشبختی یعنی هماهنگی با حوادث روزگار . فلوبرداشتن پشتكار ، تفاوت ظریف بین شكست و كامیابی است. سارنفرازها در هنگامه شادی و بازی آدمی است . نكته فراموش شده جهان اندیشه ، تعریف درست این حالت هاست .  ارد بزرگبیش از هر چیز نخست بدان كه چه میخواهی . فوخهیچ چیزدر زیر خورشید زیباتر از بودن در زیر خورشید نیست. باخ‌منتنها آرامش و سكوت سرچشمه‌ی نیروی لایزال است. داستایوفسكیبردن ، همه چیز نیست ، اما تلاش برای بردن چرا . لومباردیآنكس ، رستاخیز و دگرگونی بزرگی را فراهم می آورد كه پیشتر بارها و بارها با تصمیم گیری های بسیار ، خود ساخته شده است.   ارد بزرگعادتمند كسی است كه به مشكلات و مصائب زندگی لبخند بزند . شكسپیروقتی آنچه داریم می بخشیم ، آنچه نیازمند آنیم دریافت خواهیم كرد. لاوسهر آرزویی بدون پژوهش و تلاش ، به سرانجام نخواهد رسید .  ارد بزرگعاقل آنچه را كه می داند ، نمی گوید ؛ ولی آنچه را كه می گوید ، می داند. ارسطوبسیار نادر هستند كلماتی كه ارزششان بیشتر از سكوت باشد. هانری دونومتربسیاری از افراد خوب موفقیت را می بینند. برای من موفقیت با تكرار خطا و درون بینی آن بدست می آید. در حقیقت موفقیت حاصل یك درصد كار است كه خود از 99 در صد خطا حاصل شده است. سوشیرو هوندااندیشه برتر در روزهای توفانی و آشوب و در همان حال خموشی و آرامش ، توانایی برتر خویش را از دست نمی دهد.  ارد بزرگآنكه خود را به امور كوچك سرگرم می‌كند چه بسا كه توانای كاهای بزرگ را ندارد. لاروشفوكواگر طالب زندگی سالم و بالندگی‌رو می باشیم باید به حقیقت عشق بورزیم. اسكات پكاشتباه فرصتی است كه هوشمندتر باشیم. هنری فوردهر چه شما را نمی كشد شما را قوی تر می كند. مارلون براندودوستی تنها برآیند نیاز ما نیست ، از خودگذشتگی نخستین پایه دوستی ست . ارد بزرگهمة چیزی كه در این زندگی لازم دارید بی خبری و اعتماد به نفس است و موفقیت حتمی است. مارك تواینموفقیت توانایی رفتن از شكستی به شكست دیگر بدون از دست دادن شور و حرارت است. وینستون چرچیلبزرگترین گمشده های ما در زندگی ، نزدیكترین ها به ما هستند ! . ارد بزرگخدا ازادیرا بكسانی كه در جستجوی آن هستند می دهد. وبسترما چقدر دیر متوجه می شویم كه زندگی وحیات یعنی همان دقایقو ساعاتی كه با كمال شتابزدگی و بی رحمی انتظار گذشتن آنرا داشته ایم. دیل كارنگیسرایش یك بیت درست از زندگی ، نیاز به سفری ، هفتاد ساله دارد . ارد بزرگوقتی نانوا نان را با دقت و وسواس می پزد و به دست مشتری میدهد ، خدا با او در كنار تنور ایستاده است . كریستیان بوبناگر قرار است برای چیزی زندگی خود را خرج كنیم ، بهتر آن است كه آنرا خرج لطافت یك لبخند و یا نوازشی عاشقانه كنیم . شكسپیرشب زندگی برای خردمند ، همچون روز روشن است . ارد بزرگاستعداد در فضای آرام رشد میكند و شخصیت در جریان كامل زندگی . گوتهنیایش ها همان گونه پاسخ می یابند كه پرسیده شده اند . رام تیرتاگر شور زندگی و امید را ، در پیكره خاكستری یاران خویش بارور كنیم تنهایی هیچ گاه به سراغ مان نخواهد آمد . ارد بزرگاگر به دنبال بهبود روابطتان هستید، باید بدانید كه انتظار یاری از طرف دیگر ارتباط ، بیهوده است. بهبود باید از شما نشأت گیرد ؛ شما می توانید با برقراری ارتباط با همه ویژگی هایی كه در وجودتان هست حركت را آغاز كنید. احساس در ماندگی ناشی از آن است كه بین خود و خدا فاصله حس می كنید. به یاد آوردن این نكته كه ما همگی یكی هستیم، در حقیقت به منزله بیدار كردن خداوند درونمان است. دبی فورددرختان بارور خم می شوند و مردان بزرگ متواضع میگردند، اما شاخه های خشك و مردم نادان می شكنند وخم نمی شوند. ضرب المثل سانسكریتدشمنی و پادورزی ، به آدم خردمند انگیزه زندگی می دهد .  ارد بزرگبرای كشتی‌ای كه عازم هیچ بندری نیست، باد موافق معنا ندارد. میشل دومنتیموانع چیزهای وحشتناكی هستند كه هرگاه شما چشم‌هایتان را از هدف دور نگاه می‌‌دارید، آن‌ها را می‌بینید. هامیلتون مابیدر پایان كوچه بن بست زندگی ، بارها و بارها ابله هان را دیدار خواهی كرد  . ارد بزرگبه یاد داشته باش كه امروز طلوع دیگری ندارد . دانتهحتی آنگاه كه بدون امید زندگی می كنیم هم آرزوهایی داریم . دانتهصدها راه برای پند و اندرز دادن وجود دارد اما بیشتر بدترین گونه آن ، كه همان رو راست پند گفتن است را برمی گزینیم . ارد بزرگبهشت نیز در تنهایی دیدنی نیست . دانتهچیزی عوض نمی شود ماییم كه دگرگون می شویم . هنری دیوید تورواندرز پیران ، بیشتر زمان ها مملو از خون و درد است كه بدبختانه جوان از فهم آن ناتوان است . ارد بزرگمهم نیست اگر زمین بخورید ، مهم دوباره برخاستن است . وینسنت لمباردیبا زبان خوش و ملاطفت ، می توانید فیلی را با یك تار مو به دنبال خود بكشانید . امثال الحكمهیچ دوستی بهتر از تنهایی ، برای اهل اندیشه نیست . ارد بزرگهیچ وقت به گمان اینكه وقت دارید ننشینید ، زیرا در عمل خواهید دید كه همیشه وقت كم و كوتاه است . فرانكلینعشق مغناطیسی است كه ما را به مبدا خود جذب می كند . باربارا دی آنجلیسهرچه اكنون هستیم محصول افكاری است كه سابقا داشته ایم و حالا داریم .پاستورتواناترین آدمها ، بیشتر زمانها خود را ناتوان می یابند . ارد بزرگجوانی نیز مانند پاك ترین و بهترین عشقها سرانجامی ندارد . گوتهبرای آنكه كاری امكان‌پذیر گردد دیدگان دیگری لازم است، دیدگانی نو . یونكشب آنگاه زیباست كه نور را باور داشته باشیم . دوروستانهرچه بیشتر انسان ها را می شناسم، سگ ها را بیشتر ستایش می كنم . ایوان شفرپول مانند حس ششم است كه بدون آن نمی توان از پنج حس دیگر به طور كامل استفاده كرد . بدون درآمد كافی نصف امكانات زندگی به روی ما مسدود خواهد شد . سامرست مرآمجستجوی حقیقت دیوانگی مطلق است ، چه موقعیكه به حقیقت رسیدید ممكن نیست به كسی بگویید و دشمن شما نشود . برنارد روسن پی یرزمانی دراز نگرانیم كه چگونه زنده بمانیم، بعد خود را دل مشغول چگونه نمردن می كنیم این است تمایز هوشمندانه. فرویداگر مژده ای برای كسی داری ، در دادن آن عجله كن . مریاككاش گوش به تجربه ها بسپاریم آموختن تجربه ها مانع از رسیدن به خواری و زبونی است. ارد بزرگبا مشكلات می جنگیم كه به آسایش برسیم ، وقتی به آسایش رسیدیم آسایش را غیر قابل تحمل می دانیم .بروكس آدامزخطر خوشبختی در این است كه آدمی در هنگام خوشبختی هر سرنوشتی را می پذیرد و هركسی را نیز . فردریش نیچهناراستی هایمان را بپذیریم چرا كه بهانه آوردن ، دو چندان آنها را سنگین می كند  . ارد بزرگانسان هر چه بالاتر برود احتمال دیده شدن وصله ی شلوارش بیشتر می شود. ادیسونانسان هنوز خارق العاده ترین كامپیوتر است . كندیپیامد دانایی ، پذیرفتن بار ساماندهی دیگران است .  ارد بزرگانسان هیچ وقت بیش تر از آن موقع خود را گول نمیزند كه خیال میكند دیگران را فریب داده است . لاروشفوكولدبشر به خوشبختی خیلی زود عادت می كند و چون خیلی زود عادت می كند خیلی زود هم فراموش می كند كه خوشبخت است . آندره مصورازیبارویی كه می داند زیبایی ماندنی نیست پرستیدنی ست. ارد بزرگآدم شجاع یكبار می میرد ولی ترسو هزار بار . الین چانكحافظه پرونده تخیل و گنجینه عقل دفتر ثبت وجدان و مخزن اندیشه است . بازیلپشتیبانی از داشته دیگران ، پشتیبانی از داشته خود ماست . ارد بزرگیا چنان نمای كه هستی ، یا چنان باش كه می نمایی . بایزید بسطامیتمام دنیای پهناور را بگردید ، دری بر روی آدم بی پول گشاده نخواهید یافت . هانری استانتونهم رنگ دیگر كسان شدن ، باور هیچ كدام از بزرگان نبوده است .  ارد بزرگخرد ، آدمی را گرانبهاترین چیز است ، و خداوند خرد در هر دو جهان كامروا و سرافراز است . و اگر از خلعت خرد محروم بود دانش بجوید ، چه دانشور سرور سروران است . و اگر از آن هم بی بهره بود باید دلیر باشد و در میدان نبرد بی باك باشد تا در نظر پادشاه گرامی ، و پیوسته شاد و فرمانروا باشد .و اگر این نیز نداشت دیگر درخور زنده ماندن نیست ، و بهتر است كه مرگ وی را دریابد . بزرگمهرانسانی كه قادر به آفرینندگی نیست طالب نابود ساختن است . اریش فرومكسی كه آدم  پیش رویش را آنگونه كه هست نمی بیند خیلی زود به مرز جدایی می رسد . ارد بزرگمرد آزاده پیوسته می كوشد كه در گفتار آهسته و در كردار خود كردار خود تند و سریع باشد . كنفوسیوسآزادی تلاش خردمندانه آدمی در جستجوی علت حادثه هاست . هربرت ماركوزهآنكه درست سخن نمی گوید داناترین هم كه باشد همگان بی سوادش می پندارند . ارد بزرگوقتی همه نیروهای جسمی و ذهنی متمركز شوند توانایی فرد برای حل مشكلات به طور حیرت انگیزی چند برابر می شود . نرمن وینسنت پیلاگر در كارتان در حال پیشرفت نیستید و بهتر نمی شوید ، پس دارید بدتر می شوید . نت رایلیهمیشه آن كه با شما هم آوا می شود و سخن شما را بازگو می كند نمی تواند هم اندیش شما نیز باشد . ارد بزرگحرف كسانی كه می گویند عشق بری از خودخواهی ست خنده دار است زیرا همه چیز طبق خواست قدرت ما است . فردریش نیچهانسان بزرگتر از یك جهان و بزرگتر از مجموعه جهانهاست ، در اتحاد جان با تن رازی بیش از راز آفرینش جهان نهفته است . هنری گیلرآدمی تنها زمانی دربند رویدادهای روزمره نخواهد شد كه در اندیشه ایی فراتر از آنها در حال پرواز باشد . ارد بزرگحسن شهرت و نام نیك بزرگترین سعادتهاست. شیللرسعادت دیگران بخشی مهم از خوشبختی ماست. رنانمسرات حقیقی در اثرازدواج بدست میآید . لویی پاستورمردان بزرگ تاریخ سرنوشت ملتها را تعیین می كنند . اشپنگلرمنتقدین پر حرف بجای عملگرایان كم حرف هم سخن می گویند . ارد بزرگدانایان روشندل می دانند كه دوران زندگی دراز نیست ، تن آدمی از این جهان است و روان از سرای دیگر . بزرگمهربیا...
همان گونه كه هستی بیا دیر مكن...
گیسوان مواجت آشفته
فرق مویت پاشیده.
بیا دلگیر مشو
بیا همان گونه كه هستی
بیا دیر مكن
چمن ها را پایمال كرده به سرعت بیا.
اگر چه مروارید های گردنبندت بیفتد و گم شود.
باز بیا و دلگیر مشو
از كشتزارها بیا،
تندتر بیا...
ابرهایی كه آسمان را پوشیده است می بینی
در طول رود كه در آن دیده می شود.
دسته پرندگان وحشی در پروازند.
بادی كه از روی چمن ها می گذرد و هر آن شدت می گیرد باد آن را خاموش خواهد كرد
چه كسی می تواند تردید داشته باشد كه به ابروان و مژگانت سرمه نپاشیده ای
زیرا دیدگان طوفانیت از ابرهای بارانی هم سیاه ترند
اگر هنوز حلقه ی گل بافته نشده، چه مانعی دارد؟
اگر زنجیر طلایت هم بسته نشده آن هم بماند
آسمان از ابر آكنده است دیر شده همان گونه كه هستی بیا...
بیا فقط بیا...(بخشی از نامه ی رابیندرانات تاگور به همسرش)اگر مراقب سلامت خود نباشید، مشكل است كه بتوانید از عواطف خود بهره مند شوید . آنتونی رابینزهیچ چیز به اندازه تمركز انرژی روی تعداد محدودی از هدف ها به زندگی تان توان و نیروی بیشتر نمی دهد . نیدو كیوبیننگارنده و سخنگویی كه دیگران را كوچك و خوار می نامد ، خود چیزی برای نمایش و بروز ندارد . ارد بزرگوقتی كه پركاهی به چشمتان می رود ، آن را بیرون می آورید . وقتی عادتی بد وارد روح شما می شود ، می گویید : سال دیگر معالجه اش می كنیم . هوراسسخاوت در زیاد دادن نیست، در به موقع دادن است . لابرویرجهان همواره در حال دگرگونی و رشد است نباید این پویندگی را زشت دانست ،  باید همراه بود و سهمی از این رشد را بر عهده داشت . ارد بزرگما اغلب مدتها به درهایی كه شادی را برما بسته است ، نگاه می كنیم ولی هیچ گاه كسی را كه برایمان درهای شادی را می گشاید نمی بینیم . برتون هیلمال ومكنتی ندارم ، تنها سرمایه من روح شاد من است . هلن كلرآنكه دیگران را ابزار  پرش خویش می سازد ، خیلی زود تنها خواهد ماند .  ارد بزرگاگر اخمو و ترشرو باشید هیچ كس تمایل همنشینی با شما را ندارد پس شاد باشید و بر دیگران لبخند بزنید تا شما را در جمعیت خود بپذیرند . هنری میلراگر در اولین قدم موفقیت نصیب ما می شد سعی و عمل دیگر معنی نداشت . مترلینگاگر می خواهید خودتان شاد باشید،اول دیگران را شاد كنید . ویلیام مكبثآدمها را آنگونه بخواهیم كه هستند نه آنگونه كه می خواهیم . ارد بزرگیكی از عظیم ترین اسرار عشق و محبت این است كه بیاموزید: چگونه آرمان ها و اندیشه های ناهماهنگ را از ذهن خود بزدائید و همواره آرزوهایی كنید كه صادقانه می خواهید نه آن چرا كه فكر می كنید شاید بتوان بدست آورید . كاترین پاندرهر روز همان روز را زندگی كن و بدین سان تمامی عمر را زندگی كرده ای . نانسی سیمسهمواره آدمیان دایره و چنبره بدی و پلیدی را با دانش و اندیشه برتر خویش بسته و بسته تر می سازند . ارد بزرگشر با شر خاموش نمی شود چنان كه آتش با آتش، بلكه شر را خیر فرو می نشاند و آتش را آب . لقماندر آیین خرد در هر كاری اندیشه باید . بزرگمهررویش باغ سكوت ، در هنگامه خروش و همهمه ارزشش را نشان می دهد .  ارد بزرگحافظه آفریده ای هوس باز و مستبد است . هرگز نمی توانید بگویید كه از كرانه دریای زندگی چه سنگریزه ای را بر می گیرد و در گنجینه خود نگاه می دارد ، یا كدام گل ناشناخته ای را از مزرعه می چیند ، و به عنوان رمز اندیشه هایی كه در اعماق قرار گرفته اند و روزی اشك به چشم می آورند حفظ می كند . و با این همه در این شك ندارم كه مهمترین چیزها آنها هستند كه بهتر به یاد می آیند . هنری وان رایكدرسهائی كه بر زانوی مادر آموخته شده ، آموزش هایی كه پدر داده ، همراه با داستانهای شیرینی كه در كنار بخاری به گوش خورده ، یادگارهای شیرینی است كه هرگز كاملاً از یاد نمی رود . لامنهآنكه می دزدد ، جز حق خویش چیزی نمی ستاند . اما این ستاندن نفرین و خواری ابدی در پی دارد . ارد بزرگحقیقت مانند آب دریا است چون نمك آب دریا زیاد است تشنگی را رفع نمی كند. اگر حقیقت آدمی تحریف شود مثل آب شور دریا خواهد بود كه تشنگی اش را رفع نخواهد كرد . فردریش نیچهما با مشكلات می جنگیم تا آسایش بیابیم ، ولی وقتیكه آسایش یافتیم آن را غیر قابل تحمل می یابیم . هانری بروكس آدامزویرانه كاخ های برآزندگان هم ، هزاران گهواره امید بر بستر خویش دارد . ارد بزرگمن در زمان خودم با معدود افرادی مواجه شدم كه اشتیاق شدیدی به كار سخت داشتند. خوشبختانه همه آنها همكاران من بودند. بیل‌گلدتن درست برای روان ، مهمانخانه ، و برای تن ناسالم بیمارستان است . بیگنسیاست بازان بدانند كه فرمانروا همیشه به مردم بدهكار است . ارد بزرگآنچه را كه با خوشی و لذت آموخته ایم ، هرگز فراموش نمی كنیم . سیسرونآنكه كردار به سخاوت بیاراید و گفتار براستی در این جهان نیك بخت است . بزرگمهربرآزندگان مست شرآب هزاران ساله تاریخ كشورخویشند سخن آنان جز آهنگ خیزش و رشد نیست . ارد بزرگآنچه جهان به ما می دهد و آنچه خوشبختی نام دارد بازیچه تقدیر بیش نیست. لاواتاعتقاد به بخت و قسمت بدترین نوع بردگی است . اپیكتتهرگز به كودكانتان نگویید پیشه آینده اش چه باشد همواره به او ادب و ستایش به دیگران را آموزش دهید چون با داشتن این ویژگیها همیشه او نگار مردم و شما در نیكبختی خواهید بود و اگر اینگونه نباشد هیچ پیشه ای نمی تواند به او و شما بزرگواری بخشد . ارد بزرگمن احساس می كنم مختارم پس مختارم . لایب نیتسدر نظر خردمند شادیی كه غم به دنبال دارد بی ارزش است . بزرگمهربرآزندگان سپاه یاران خویش را تنها در آمدگان و زندگان نمی بینند . ارد بزرگآغاز و پایان جنگ توسط خون صورت می گیرد . همرمردان موفق امروز ، كودكان جسور دیروز بوده اند. دسراییلی


مرتبط با: عمومی ,

برچسب‌ها: احساس خوشبختی ,

می توانید دیدگاه خود را بنویسید
How does Achilles tendonitis occur? شنبه 18 شهریور 1396 07:58 ب.ظ
Hello! I've been following your website for a while now and finally got the
bravery to go ahead and give you a shout out from Houston Texas!
Just wanted to say keep up the good job!
Can you lose weight by doing yoga? جمعه 10 شهریور 1396 12:59 ب.ظ
Hey! I could have sworn I've been to this blog before but after
reading through some of the post I realized it's
new to me. Nonetheless, I'm definitely delighted I found it and
I'll be bookmarking and checking back often!
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
 
صفحات
نویسندگان
دیگر موارد
تعداد مطالب :
تعداد نویسندگان :
آخرین بروز رسانی :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
بازدید کل :
آخرین بازدید :

مشاهده صفحه